Porseleinfabriek Weesp
  • Ossenmarkt 31-44
  • 1381 LX Weesp
  • QRCode

Het in 1861 gebouwde Fort aan de Ossenmarkt is een van de laatste torenforten waarmee de Nieuwe Hollandse Waterlinie versterkt werd. Toen het fort klaar was, was het al achterhaald. Het metselwerk was door de komst van de brisantbom niet meer bomvrij. Het fort behield zijn defensieve taak tot 1959, toen Weesp bij Koninklijk Besluit als vestingwerk werd opgeheven. Daarna diende het fort als champignonkwekerij en oefenlocatie voor de brandweer. Na aankoop door de Gemeente Weesp begon in 1983 een grondige restauratie waarbij de fortgracht weer werd opengegraven en de brug hersteld. In 1989 kreeg het fort een sociaal-culturele functie. Zo is er onder andere de Historische Kring Weesp in gevestigd. De vesting Weesp behoorde vanaf 1854 tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maar werd in 1892 bij de uit 46 forten en batterijen, sluizen en dammen bestaande Stelling van Amsterdam gevoegd. Deze stelling is tegenwoordig Unesco Werelderfgoed.