• Openingstijden: Zaterdag 9 september van 13:00 - 17:00 uur
  • Activiteiten 2023: In het Plofhuis 7 zijn er een expositie en filmpjes over de geschiedenis van Fort Uitermeer en de Hollandse waterlinie. Rondleidingen over het terrein van het voormalige fort om 13.30, 14.30 en 15.30 uur. Toegang gratis.
  • Uitermeer 5
  • 1381 HP
  • Website: Uiteraard Uitermeer
  • QRCode
Porseleinfabriek Weesp

Niet in de stad gelegen, maar wel behorende bij de verdedigingswerken van Weesp is Fort Uitermeer dat 7 kilometer verderop aan het einde van de ’s-Gravelandseweg ligt. Op de plek waar in 1673 een fort werd aangelegd, verscheen in 1845 dit torenfort, de eerste van een serie van drie. De twee andere forten kwamen in Weesp (Fort aan de Ossenmarkt) en Muiden, waar aan de monding van de Vecht in 1852 de Westbatterij werd gebouwd. Fort Uitermeer werd later, net als Fort Ossenmarkt, toegevoegd aan de Stelling van Amsterdam. In 1951 verloor het fort zijn functie toen het bij Koninklijk Besluit benoemd werd als ‘vestingwerk van geene klasse’. Het bleef bij Defensie wel in gebruik als opslagplaats van munitie. Enkele jaren later is er een poging geweest om het fort op te blazen, maar dat lukte slechts gedeeltelijk. Daardoor staan alleen de buitenmuren van gemetseld baksteen nog overeind. Andere gebouwen en aarden wallen werden verwijderd om plaats te maken voor munitiemagazijnen. Sinds 2009 is Fort Uitermeer eigendom van de Stichting Uiteraard Uitermeer die het terrein verder ontwikkelt. In 2011 opende naast het fort het restaurant ‘Uit & Meer’ de deuren. In 2019 is het werk aan de uitgegraven en gerestaureerde sluis en de zwaaikom gereedgekomen.